ความเห็น 690826

How to teach students to write poems

เขียนเมื่อ 

อ.ขจิต คะ เคยเลียนแบบโคลงสี่สุภาพไทยไว้แบบนี้

สอน วิจารณ์ด้วยค่ะ

 For our friends

Something cannot say........................my friends.

Even sunshine , rains .........................or winter.

Warmness , hospitality remains............remember.

 Everlasting love together...................just you and me.

 

 

หลายคำหลายสิ่งไม่..........................อาจกล่าว เอ่ยเอื้อน

สุขทุกข์ร้อนหรือหนาว.......................เปล่าว่าง

อบอุ่นประทับพราว............................พรมพร่าง

รักทอดตลอดฤๅร้าง..........................เพื่อนแท้นิรันดร์