ความเห็น 690706

เรารักพระเจ้าอยู่หัว

น.ส.วิไลวรรณ จันทร์ไพศรี
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวสยามตราบนานเท่านานเทอญ