ความเห็น 69069

ณ. หรือ ณ

เขียนเมื่อ 

คุณ(ครู)วนิดา

     ผมเพียงแต่สังเกตเห็นนะครับ แล้วเกิดความไม่แน่ใจว่าตกลงตัวเองผิดหรือถูกนะครับ ก็ลองโยนคำถามเช็คดูนะครับ