ความเห็น 690

มองย้อนหลัง 1 ปี CEO จังหวัดชุมพร (2)

เทียมพบ
IP: xxx.246.193.128
เขียนเมื่อ 
  เห็นด้วยครับ กับประเด็นของประเด็นที่ขาดหายไป (Missing Links) ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์กลางการประมงที่ยั่งยืน, ยุทธศาสตร์การมุ่งสร้างสังคมเข้มแข็งผ่านกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากหญ้า และยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาทของสถาบันการศึกษา  แต่เรียนถามพี่ว่าจะทำอย่างไรดีครับเพื่อผลักอันให้เกิดการจัดทำ missing links  ประเด็นต่างๆ  เหล่านี้