ความเห็น 688

ตะปู..แห่งการเรียนรู้

Observer
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแง่มุมบางอย่างในชีวิต
ที่บางครั้งคนเรียบ ๆ มักง่ายอย่างเรา
ก็ไม่ละเอียดอ่อนพอต่อการรับรู้ ตระหนักคิด และจารึกไว้ในจิตใจ
จนกระทั่งได้รับของฝากจากกัลยาณมิตรนั่นแหละ
จึงได้คิด และขอเก็บไว้ใช้เป็น "ขุมทรัพย์ทางความคิด" ต่อไป.