ความเห็น 687

เส้นสองเส้น..ที่ไม่เท่ากัน

Observer
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
มีเส้นตรง
มียาวกว่า
มีสั้นกว่า
มีคู่แข่ง
มีตัวเอง
มีการเปรียบเทียบ
ฯลฯ
หรือว่านี่คือความจริงแห่งชีวิต ?
ไม่น่าจะใช่นะ ?
ตั้งคำถามแล้วก็ต้องมุ่งหน้าค้นหาคำตอบกันต่อไป