ความเห็น 68636

ณ. หรือ ณ

เขียนเมื่อ 

คุณบุญชัย

     ขอบพระคุณครับ เป็นคำอธิบายที่เข้าใจและจดจำง่ายดีนะครับ