ความเห็น 68392

ณ. หรือ ณ

เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่คำย่อครับ

ดังนั้น ณ จึงไม่มีจุด