ความเห็น 68328

เมตตาแบบหายใจออก

เขียนเมื่อ 
  • ดิฉันมักจะทำเพียรคือ การนั่ง ยืน นอน และเดิน โดยการกำหนดลมหายใจเข้าออก พุท-โธ(ปฏิบัติธรรม)เมื่อมีเวลาว่างแต่เช้าตรู่ หนึ่งในนั้นจะขาดคือการแผ่เมตตาหลังทำเพียรเสร็จ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะ ช่วยด้านสุขภาพใจได้ดีมาก
  • ก่อนนอนก็จะเเผ่เมตตาเสมอ เป็นวิธีการที่ดีในการรวบรวมสมาธิและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนนอนค่ะ
  • และมีข่าวแจ้งว่าดีใจที่มีนโยบายให้ข้าราชการผู้หญิงลา(ยังคงได้เงินเดือนอยู่ในวันลาด้วย)ไปปฏิบัติธรรมได้ด้วยค่ะ แต่ยังอยู่ในกระบวนการ่างกฎหมายอยู่(ยังถกเถียงว่าให้ลาได้หนึ่งหรือสามเดือน) แต่ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าสังคมเรายังให้ความสำคัญทางด้านจิตใจของบุคคลากรโดยเฉพาะเพศแม่ซึ่งต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้านอย่างหนักได้พักใจในร่มโพธิญาณ...