ความเห็น 68288

Mind & Spiritual(6): ฉันไม่ใช่ผู้บรรลุธรรม

เขียนเมื่อ 

น้องไออุ่น...

ขออภัยอย่างยิ่ง..พี่กะปุ๋มพลาดไปได้อย่างไร...ไม่เห็น คห. ของน้อง..

ฝึกฝน...และเรียนรู้..

สิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราเข้าใกล้...เข้าใจจิตตนยิ่งขึ้น...

ขอบคุณคะ

กะปุ๋ม