ความเห็น 680716

หวยพม่า : ลาภแห่งกุศล

อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิด
IP: xxx.123.145.170
เขียนเมื่อ 

ทางวิทยาลัยชุมชนระนองจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ(ภาษาพม่า) รายละเอียดดังนี้

สถานที่เปิดสอน ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง

หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น 60 ชั่วโมง สนทนา

ระยะเวลา 9 มิ.ย. 2551 ถึง 4 ก.ค. 2551

(วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

เวลาเรียน 17.00น ถึง 20.00น

ค่าลงทะเบียน 70 บาท (ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

ผู้สอน อาจารย์สมเกียรติ เอ่าจี่มิค

086 686 9766

[email protected]

*หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเรียนและสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร. 077 823326