ความเห็น 6774

ข่าสารการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน

พัชสนันท์ ชูสง
IP: xxx.7.156.203
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ได้เข้าร่วมชุมชน และ     ท่าน ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

หากชุมชนมีข่าวสารในการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ หรือข้อมูลข่าวสาร ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่ชุมชน