ความเห็น 674017

..ก็แค่อยากบอกผู้พิสมัยใน"กาแฟ" ว่า...It's your favorite 'health' drink..

เขียนเมื่อ 

P ซูซานเนี่ยจริงๆเลย รีบไปอย่างด่วน ให้น้องไปเพื่อนนะ อึดเหลือเกินนะ