ความเห็น 673484

เรื่องบนเตียง

เขียนเมื่อ 

@ ความลำบาก...ทำให้อดทน

ทุกวันนี้....ความอดทนของเด็กๆ...มีน้อย  รักความสบายมากกว่า

ความอดทน....ทำให้เป็นคนแข็งแกร่ง...ทำให้มีสิ่งดีๆมากกว่าๆ

แต่คนทุกวันนี้เหลือน้อย

ใช่.....เชื่อเรื่องกรรม  เช่นกัน...คุณความดี..ย่อมปกป้องคนดี

เชื่อ  และศรัทธา  เช่นนั้น  แม้ว่าไม่ใช่คนดีมากมาย...แต่ก้อเชื่อมั่นใน....การกระทำของตนเองเสมอ...ว่าไม่คิดเบียดเบียน รึคิดร้ายใคร

และ....ยังคงมีจิตสำนึกที่ดี ต่อหน้าที่ที่มีต่อตนเองและส่วนรวม  

 

                           ^-^  หนึ่งพันไมล์    ^-^