ความเห็น


  • ขอชื่นชมในความสำเร็จของ ศบอ. เกาะคา ครับ
  • อยากทราบว่าเป้าหมาย(KV.) ของการทำ KM ในศบอ. เกาะคา เพื่ออะไร
  • ตอนนี้มี ศบอ. ที่อื่นๆ เข้ามาเรียนรู้กับ ศบอ. เกาะคา จำนวนมากทีเดียว แล้ว ศบอ. เกาะคาได้เรียนรู้จาก ศบอ. ทีอื่นๆ อย่างไรบ้างครับ
  • ตอนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับบุคลากร ใน กศน.เกาะคาบ้างครับ ทั้งเรื่องการทำงาน และการเรียนรู้เรื่อง Km ที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับ ศบอ.เกาะคา
  • ชาวบ้าน (ประชากรกลุ่มเป้าหมาย) เกิดการเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น จากวิธีการเดิมบ้าง และวิธีการใหม่ กับกิจกรรมที่ชาวบบ้านทำ สอดคล้องกับความต้องการของชาวบบ้านหรือไม่ และมีอยู่อย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรครับ

                                อยากทราบรายละเอียดครับ..

  • บันทึกมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงลึก และทำความเข้าใจการทำ KM ใน ศบอ.เกาะคา ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี