ความเห็น 6665

ระดมข้อมูล

อรวรรณ อุราภิรมย์
IP: xxx.29.50.249
เขียนเมื่อ 

ไม่ชอบผู้นำที่เอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวม๊ากมาก