ความเห็น 665751

มอง...ชีวิต (2) : มีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร

เขียนเมื่อ 

คุณkikคะ

อ่าน comment ของคุณแล้ว อยาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยค่ะ

ในความคิดเห็นของตัวเอง ชีวิตหนึ่งชีวิตมีความหมายไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น คน หรือสัตว์ตัวน้อย ๆ ก็ตาม เราต่างเกิดมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ของตนเอง

การที่ได้มีโอกาสทบทวนบทบาทต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตนั้น ช่วยให้เราได้มีโอกาสให้โอกาสตัวเองในการเติมเต็ม และลดภาระความหนักอึ้งในบางสภาวะอารมณ์ของเรา การได้พูดคุยกับตัวเอง การได้พูดคุยกับคนที่เราสามารถสื่อต่อถึงใจได้ หรือการได้พูดคุยแม้กระทั่งคนแปลกหน้า อาจทำให้เราได้มุมมองแห่งการเรียนรุ้อีกด้านหนึ่ง ประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ อาจเป็นประเด็นถ้าเราอยากคิดค่อ แต่ถ้าเราคิดลึกเข้าไปถึงแก่นแห่งชีวิต เราจะเห็นว่าสุขแล้วที่ได้มีโอกาสเกิดมาและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่มีบนโลกเรานี้ เรียนรู้มิตรภาพต่าง ๆ ที่อาจก่อเกิดถ้าเราเปิดโอกาสให้ตัวเอง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ account hotmail ที่ blog น้าอึ่งก็ได้ค่ะ