ความเห็น 66525

แฟ้มสะสมผลงานน้องเดม (ป.2-1)

เขียนเมื่อ 
น่ารักกันทั้งพ่อและลูก เราก็มีลูกอยู่ ป 2 เหมือนกันต้องเลียนแบบ ไปเอามาถ่ายเก็บไว้บ้างก็ดี เผื่ออนาคต....จะได้เก็บเป็นแฟ้มผลงาน....นางสาวไทย...ฮิ...ฮิ...หากเข้าประกวดปีเดียวกับน้องเดม....น่าแพ้แน่นอน......