ความเห็น 662586

ขอเพลงภาษาไทยสอนเรื่องมาตราตัวสะกดค่ะ...

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนสายครับ

เพลง ข นำ (ไม่ใช่ ขนำ)

ขนุนที่ในขนำ ขยับมาพลัน เขมือบกันนิด

ขนมวางอยู่ใกล้ชิด ไม่ต้องขบคิดโขยกเขยก ฯ

จบแล้ว

ใส่ทำนองเองนะครับ ;)