ความเห็น 66213

KM กับการพัฒนาเยาวชน

เขียนเมื่อ 

ที่กลุ่มงานจิตเวช รพ.ยโสธร...เราทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเยาวชนมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2544 เรื่อยมา..เราไม่ทราบหรอกคะว่าเราทำ KM แต่เราทำภายใต้การค้นหาศักยภาพที่ดีของมนุษย์...และแรงขับภายในออกมา...แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้ฐานคิดทางด้านจิตวิทยา...และกิจกรรมทางด้านจิตวิทยา...(ที่กลุ่มงานเราเชื่อในกระบวนการทางด้านจิตวิทยาเพราะจบมาทางศาสตร์ด้านนี้ถึง 4 คน...เป็นสาขาจิตวิทยาคลินิก 1 ท่าน และจิตวิทยาให้คำปรึกษาอีก 4 ท่าน)

ความต่อเนื่องที่เราพบนั้น...เหมือนเป็นการศึกษาระยะยาว...เพราะเยาวชนที่เป็นเครือข่ายของเราทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มารับการบำบัดทั้งทางด้านยาเสพติด...การปรับพฤติกรรมความก้าวร้าวรุนแรง...และกลุ่มที่ยังไม่ก้าวมาสู่วงจรแห่งความเสี่ยง...เราสามารถลดปัญหาและได้เยาวชนคืนกลับสู่สังคมได้...จากนั้นมีการขยายผลไปในกลุ่มอื่นในโรงเรียน สถาบันการศึกษา...โดยกลุ่มเป้าหมายข้างต้นนั้นจะเป็นแกนนำเครือข่าย...

และเมื่อเด็กเยาวชนเหล่านี้จบออกไป...ทุกวันนี้ก็ยังมาช่วยงานพี่ๆ...จิตเวช...ในการพัฒนาเยาวชนต่อไป...คะจึงค่อนข้างเชื่อในกระบวนการดังกล่าว...พอมาพบบันทึกจึงทราบว่าอาจารย์ใช้เรียกว่า วิธีการ KM และ AI (Appreciative Inquiry) เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชน ...

ขอบคุณคะ

กะปุ๋ม