ความเห็น 66136

ยาเสพติด ป้องกันได้โดยชุมชน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับสำหรับความรู้ดีๆ

ผมกลัวเหลือเกินครับว่าสักวันหนึงเมืองไทยจะตามกระแส และก็อนุญาตให้เสพยาเสพติดได้ในชีวิตประจำวัน ซึงมีความเป็นไปได้สูงหากว่ามีการเรียกร้องเรืองสิทธิมนุษยชนจนเกินขอบเขต

อย่างในแถบยุโรปก็ใช้ได้ตามปกติ ออสเตรเลียกำลังจะเริ่มให้มีการขายกัญชาได้เหมือนยาทั่วๆไป

ถึงตอนนั้นปัญหาคงจะมีอย่างแน่นอน