ความเห็น 658023

ปลาหมึกไทย...กินมากไปคงไม่ปลอดภัย

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.จันทวรรณ...

  • นานๆ ครั้งน่าจะดีครับ
  • ถ้างดไปเลยกลัวจะโดนว่า "ชีวิตไม่มีรสมีชาด" หรืออะไรทำนองนั้น เพราะปลาหมึกอร่อยมากทีเดียว...