ความเห็น 657054

ความตายที่ต้องเรียนรู้

แสงสุรีย์
IP: xxx.175.130.117
เขียนเมื่อ 

ความตายไม่มีนิมิต ไม่มีเครื่องหมาย พึงเจริญมรณานุสสติ แล้วเราจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ประมาท แด๋เพื่อนผู้ร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตาย ญาติแห่งภพ

ห้วงชีวิตอันเหลืออยู่น้อยนิด

จะพิชิตจิตกายไม่สิ้นหวัง

ละวางชั่ว มุ่งสงบ พบพระธรรม

นำสุขล้ำ สูงสุดสู่สามัญ