ความเห็น 656980

ทำไม ควันบุหรี่จึงเพิ่มเสี่ยง(โอกาสเป็น)มะเร็งปอด

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์เก...

  • ชีวิตคนเราไม่จำเป็นต้อง "สมบูรณ์แบบ" ไปเสียทุกเรื่องครับ มีดีบ้าง มีเสียบ้าง
  • หน้าที่ของเราคือ ทำส่วนของเราให้ดี ไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเราให้เป็น "แบบอย่าง" ให้คนอื่นเสมอไป

การศึกษาที่ผ่านมา... พบว่า การเลิกบุหรี่ให้ผลดีตั้งแต่ 2-3 ชั่วโมงแรก คือ เลือดจะมีออกซิเจนไหลเวียนดีขึ้น

  • ทว่า... การเลิกบุหรี่ก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ ของชีวิตคือ ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ชีวิตเป็นเรื่องของ "การลงทุน"
  • ไม่มีหลักฐานว่า การเลิกบุหรี่ทำให้เสียชีวิต
  • ไม่เหมือนการเลิกเหล้า ซึ่งถ้าติดรุนแรงและเลิกทันที อาจทำให้ชัก หรือถึงตายได้ จึงควรปรึกษาหมอใกล้บ้าน