ความเห็น 656879

ทำไม ควันบุหรี่จึงเพิ่มเสี่ยง(โอกาสเป็น)มะเร็งปอด

เขียนเมื่อ 

เคยมีคนรู้จักเปิดร้านอาหาร ไม่เคยสุลบุหรี่ ตายตอนอายุ 30 ปี เพราะเ็ป็็นมะเร็งปอดคะ่ คงได้รับควันบุหรี่จากลูกค้านะคะ