ความเห็น 654131

ทฤษฎีโลกใบเล็ก หรือ Six Degrees of Separation

เขียนเมื่อ 
  • ลงชื่อเข้ามาอ่านครับ
  • กำลังคิดว่า  สิ่งต่างๆ 2 สิ่ง อะไรก็ได้ จะมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 6 ช่วง ??? เอ...