ความเห็น 65413

บันทึกจากประกายรังสี "มองอนาคตรังสีเทคนิคไทยแบบ SWOT"

วิทยา แว่นประโคน (B.sc.:RT, MBA)
IP: xxx.91.154.194
เขียนเมื่อ 

        ต้องขอขอบคุณอาจารย์มนัสที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้าน แผนกลยุทธ์ (strategic planning) และด้าน SWOT analysis ซึ่งต้องขอบอกว่าในปัจจุบันการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราจึงต้องเดินและวิ่งไปตามโลกที่เปลี่ยนไป ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่  ต้องขอเปิดโลกทัศน์ในมุมด้านภายนอกบ้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าวิชาชีพเราเป็นวิชาชีพเฉพาะทาง มองมุมแบบวิทยาศาสตร์แต่การมองมุมด้านธุรกิจและการบริหารมีน้อยมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีที่มีอาจารย์คอยมองมุมนี้ซึ่งคงต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเราจะเน้นแต่วิชาชีพ เรายังไม่เคยมีใครนำด้านการพัฒนาโดยองค์รวมแบบภาพใหญ่ให้เดินโดยมีการพัฒนาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก,มีทิศทางการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืนและมีแผนที่แน่นอน  แต่ปัญหาแรกที่เราต้องแก้ไขคือเราต้องพยาบามรวมกลุ่มวิชาชีพให้มีความเป็นกลุ่มก้อนและสมานสามัคคีกันให้มากขึ้น  แยกมุมมองในการทำSWOT เป็นสองกลุ่ม คือแบบรพ.เอกชนและรพ.รัฐบาลเพราะว่าทั้งสองมีปัจจัยภายในที่แตกต่างกัน...........สิ่งที่เหลือคือเราต้องช่วยกันมองในมุมต้องๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดเพื่อกำหนดแผน...........หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิชาชีพของเราจะก้าวเดนไปโดยพัฒนาไม่สิ่นสุดทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหาร.......ขอบคุณครับ

                                วิทยา..........RT 32.