ความเห็น 64879

การวัดคุณสมบัติของ คนดี คนมีศีลธรรม

เขียนเมื่อ 

เหตุ-ผล-ตน-ประมาณ-กาล-สังคม-บุคคล

ตอนแรกคิดว่าจะต่อยอดบันทึกนี้ แต่พิจารณาความหมายของ"คนดี" ใน ๗ ข้อนี้แล้ว เห็นว่าครบถ้วนและชัดเจนดีมาก

ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ผมกำลังฝึกตนอยู่ครับ กำลังพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี ที่มีความสุขครับ

ขอบคุณครับ อาจารย์สุชา