ความเห็น 646574

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  อ. ลำดวน

ปีนี่เห็นพัฒนาการของลูกเณรอย่างชัดเจน  ไม่งอแงและรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้น  และที่สำคัญก็คือ  มีความมุ่งมั่นอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้พลอยให้เราได้สบายใจและสุขใจเป็นที่สุด

ถึงตอนนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าพอปีหน้ามาถึง  ....  จะมีดอกาสได้เห็นลูกบวชอีกครั้งหรือเปล่า

ขอบพระคุณครับ