ความเห็น 646414

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ, . ครูเอ

ตอนนี้น้องดินลาสึก ฯ ออกมาแล้ว,  วันที่ 12 พ.ค. ก็จะเปิดเรียน คราวนี้ขึ้นประถม 1

ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า  ลูก ๆ  จะเปลี่ยนแปลงไปจากวันนี้กี่มากน้อย ....

ตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน