ความเห็น 64631

What is it ?

เขียนเมื่อ 
It is a chair.