ความเห็น 64549

มิติใหม่ของการประยุกต์ใช้ KM ในมหาวิทยาลัย

Phanarut Noydung
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
          ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  มากค่ะ  ที่ให้คำแนะนำดีๆ และคำชื่นชม ให้กับเราชาวกองกิจการนิสิต และกองกิจการนิสิตจะผลที่ได้จาก KM workshop ผู้นำนิสิต มน.มาปรับใช้ในการพัฒนานิสิต ตลอดจนใช้กระบวนการ KM ในการพัฒนางาน  และขยายผลของ KM ในหมู่นิสิตให้มีวงกว้างต่อไป  ขอบพระคุณมากค่ะ