ความเห็น 645309

การนำมาตรา 63 มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกระทำผิด

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

* การตัดสินของผู้พิพากษา...เร่องผลกระทบ..ในข้อก่อให้เกิดตราบาป...และ ความเคยชิน...นี่เป็นเรื่องยากมาก...

* เด็กบางคน..เขาเห็นเพื่อนทำผิดได้รับโทษ...หรือภอัยโทษ...เขาก็ทำผิดแบบที่เพื่อนทำบ้าง.....บางคนก็หัวหมอ...หรือเพราะความไม่รู้...ก็เถียงครูว่า......เพิ่งทำผิดเป็นครั้งแรก...ครูก็ต้องอธิบายให้เข้าใจ...ว่าผิดครั้งนี้เป็นผิดเพราะเจตนา...เนื่องจากเลียนแบบผู้อื่น...แล้วจะอ้างสิทธิไม่ได้