ความเห็น 643356

ความสำคัญของวิชาการค้นคว้าและการใช้ห้องสมุด กับการแก้ปัญหานิสิตค้นคว้าไม่เป็น

ครูห้องสมุด
IP: xxx.8.190.214
เขียนเมื่อ 

ไม่คิดว่า นักศึกษาค้นคว้าแล้วห้องสมุดจะไม่มีหนังสือมาสุมเป็นกอง

เป็นที่นิสัยส่วนของนักศึกษามากกว่า ต่อให้รู้ว่าหนังสือเก็บตรงไหน

เค้าจะสุมมันไว้อย่างนั้น เพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีคนคอยเก็บอยู่แล้ว

เป็นเพราะมักง่าย รักสะดวกมากกว่า