ความเห็น 642141

โยนิโสมนสิการ*

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ หากในสังคมมีนักจัดการความรู้อย่างหลาย ๆ ท่านที่แวะเวียนหาความรู้จากแหล่งต่างๆ แล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย