ความเห็น 641010

ความตายที่ต้องเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

น้องปูคะ...

ทำทุกขณะจิต เป็นการเจริญสติ...ที่ทำให้เราได้มีโอกาสมองเห็นความแง่งามของชีวิต และการเกิดเป็นมนุษย์นี้...

หมั่นเพียร...พิจารณาจิตตนเองอยู่เสมอนะคะ...อย่าได้รั้งรอเวลานั้นเวลานี้เลย...ทำเดี๋ยวนี้ทุกๆ ลมหายใจที่เรามีค่ะ Being Awake...

(^___^)

พี่กะปุ๋ม