ความเห็น 641009

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

เณรน้อยของป้าหมู งดงามเหลือเกิน ป้าหมูขออนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ป้าหมูคึดฮอดหลาย