ความเห็น 6403

โรงพยาบาลบ้านตาก จัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมผลงานของรพ.บ้านตากจริงๆและก็ชื่นชมผู้ปฏิบัติทุกคนที่มีส่วนร่วม..อยากให้องค์กรอื่นๆอีกหลายๆแห่งได้นำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน...อยากเห็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์อย่างนพ.พิเชฐมากๆ...อยากเห็นทีมงานที่มุ่งมั่น...อยากเห็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมแบบนี้จริงๆค่ะ....ขอปรบมือให้(Big Hand)