ความเห็น 638470

ความตายที่ต้องเรียนรู้

เอ
IP: xxx.173.119.91
เขียนเมื่อ 

ข้อ 1 - ข้อ 9 แน่นอน แต่ข้อ 10 ยังต้องพิสูจน์ กันอีกครับ