ความเห็น 63672

ชื่นชม มวล. มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดที่กำลังสร้างตัวอยู่ในช่วง ทศวรรษที่ ๒ ของการก่อตั้ง

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.8.140.124
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลจากผู้ที่ออกจากระบบราชการไปทำงานที่ มวล.ค่ะ จุดเด่นเรื่องหนึ่งคือ มวล.เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีทำงานเดิมในแบบใหม่ (ไม่ติดกรอบแบบราชการ) รู้จักการทำงานร่วมกันข้ามวิชาชีพ มีความเป็นอิสระในการทำงาน