ความเห็น 636133

๓.คุณครูที่จะส่งผลงานทางวิชาการต้องพร้อมด้านไหนบ้าง....

เขียนเมื่อ 

P

        ครูสุ..ขา

        ไม่ต้องกลัวนะคะ...ตอนนี้คุณหมอและยาพร้อม..ค่ะ

 

                                      ภาพเคลื่อนไหว   

        " เราจะก้าวไปด้วยกันในวันนี้

       อุปสรรคมีหรือไม่...ใช่คำถาม

       หากมั่นคงและมานะ..พยายาม

      เรา(ครูสุ..ศน.อ้วน..และกัลยาณมิตรทุกคน)จะก้าวข้ามปัญหาสารพัน..ค่ะ