ความเห็น 633387

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในกำลังใจที่ให้แก่ผู้ใกล้เกษียณ คนเราถ้าไม่ติดยึดอะไร (ตัวกู ของกู) ก็คงทำให้ตัวเองเบาสบาย และเย็นไปถึงคนรอบข้างด้วย ผมเองก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอก เพียงแต่เห็นว่าเวลาที่เราไม่อยู่ในกรอบที่ผู้อื่นกำหนด น่าจะช่วยเสริมบรรยากาศให้เราได้พิจารณาตัวเองและคุมสติได้ดีขึ้น ...