ความเห็น 63256

เมาหมัดยังไม่หาย หลังจากที่ได้พบศาสตราจารย์โนนากะ

จิรัชฌา
IP: xxx.121.94.104
เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณ อ.ประพนธ์ และอ.จันทวรรณ มากนะคะที่ได้ขยายความเข้าใจเรื่อง SNA มากขึ้น (กำลังอยู่ในความสนใจมากๆ ค่ะ)  ดิฉันเข้าใจว่ากระบวนการ Contents สู่ People และใช้ People สู่ Contents สามารถทำได้ในเชิงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ในส่วนที่เป็น explicit knowledge แต่ดิฉันสงสัยและอยากขอความรู้จากอาจารย์ว่า ถ้าเราจะจัดการทางสังคมจริงๆ  เช่น อาจต้องการหาคนที่จะเป็น change agent  หรือคนที่มีความ popularity  เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่าง  ทางสังคมสามารถทำได้  แต่ทางระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถทำได้อย่างไรคะ ขอบคุณมาก      นะคะ