ความเห็น 631505

รายงาน 1 ปี หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ง.ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้)

สุริชาติ สายทอง
IP: xxx.69.140.51
เขียนเมื่อ 

ขอความกรุณาส่งรายงานจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอการนี้

สุริชาติ สายทอง

กรมการพัฒนาชุมชน