ความเห็น 630270

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

เขียนเมื่อ 

รู้สึกใจหายที่พี่จะเกษียณเพราะเห็นพี่เป็นผู้นำทางวิชาการมานานมากและเป็นแบบอย่างในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้กับน้อง ๆ ตลอดมา พี่ได้ทำงานเพื่อราชการมาตลอดเวลาตั้งแต่รู้จักพี่มา.. ผมเองก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากพี่หลายอย่างซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่นับถืออย่างมาก..อย่างไรก็ขอให้พี่ธเนศและครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง นะครับ...