ความเห็น 62992

Balanced Scorecard

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.64.88.18
เขียนเมื่อ 

ท่านเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ขอฃมเฃยจริง ๆ ครับ ที่เอาสิ่งดี ๆ มาฝากน้อง ๆ และเป็นต้วอย่างวที่น่าสรรเสริญ