ความเห็น 629073

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

โห..เณรน้อย จะบวชถึงเปิดเทอมเลยหรอ

อนุโมทนาจริงๆ