ความเห็น 623306

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

การบวชเณรภาคฤดูร้อนปีนี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่าลูกเณรจะเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ การพยายามที่จะทำอะไรต่อมิอะไรด้วยจนเอง ไม่พยายามเป็นภาระของเณรพี่เลี้ยง พับจีวรด้วยตนเอง ล้างบาตรด้วยตนเอง รวมถึงการบอกกล่าวกับคุณปู่ว่าไม่ให้มานอนค้างเป็นเพื่อน ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สุข..ชื่นใจไปด้วย

ศรัทธาช่วยส่งผลบุญ

กำลังใจเป็นต้นทุน

กุศโลบายหนุนส่งเสริม

พ่อแม่เมื่อแก่วัย

ลูกไซร้ได้พลังเติม

ความรู้วัฒนธรรมเดิม

"แผ่นดิน"เพิ่มพลเมืองดี

ขอเอาไปเลียนแบบ..ค่ะ