ความเห็น 62047

แนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ

naruemon meemak
IP: xxx.9.94.238
เขียนเมื่อ 

ทำไมระบบชีวิดสุขภาพที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ต้องเกิดได้เมื่อมีการเจ็บป่วยเท่านั้นคะ