ความเห็น 620134

เปลือยความสุข (25) : เดินทางไกล ไปทางเรือ... (ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก ภาค 2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์แผ่นดิน

  • เณรน้อยได้เรียนรู้วิถีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีงาม  เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากเลยค่ะ  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเป็นแบบอย่างให้น้องแดนมีใจที่จะเดินตามรอยเณรพี่บ้างแล้ว